Çözümler » Network & Network Güvenlik
MYSIS olarak;

Network Altyapısının Tasarlanması ve Oluşturulması,

Danışmanlığını ve uygulamasını üstlendiğimiz projelerde, detaylı ve titiz bir çalışma ile müşteri ihtiyaçlarını tarafımızca belirlenmektedir. Gerekli network topolojisinin uzun vadeli planlamaya göre oluşturulup ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçları karşılayacak olan donanımların en efektif Toplam Sahip Olma (ROI) maliyet formülleri ile hesaplamasının yapılması ve projenin bütçesi göz önünde bulundurularak marka, modellerinin belirlenmesi tarafımızca yapılarak uygulanmaktadır.

Birbirinden farklı Lokasyonlar Arasında Network Bağlantılarının Kurulması,

Small, MidSize yada Enterprise diye tabir edilen Ufak, Orta v
e Büyük ölçekli firmaların coğrafi konum olarak birbirlerinden uzak lokasyonlarda bulunan şubelerinin, Data merkezlerinin veya farklı Kıtalardaki genel merkezler gibi yapılarının lokal networkte imiş gibi çalışmalarını sağlayacak WAN yapılarının planlanarak kurulması tarafımızca yapılabilmektedir.

Yedekli Network Altyapılarının oluşturulması,

Günümüz teknolojisinde Şirketlerin işleyişinde çok büyük rol oynayan Bilgi sistemlerinin bel kemiği sayılan network ekipmanlarının doğru, kararlı ve süreklilik içinde çalışması gerekmektedir. MYSIS olarak bu noktada devreye girerek, tüm sistem ekipmanların istikrarlı bir şekilde çalışabilmesini sağlayabilmek için ihtiyacınız olan Network Cluster sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması ve yönetilmesini sağlamaktayız.

Network Güvenlik Analizi,Network Güvenlik Cihazlarının Kurulumu ve Yapısal Kablolama gibi hizmetler vermekteyiz.  

5651 YASASI (5651 Sayılı Kanun) ve LOG ÇÖZÜMLERİ

5651 Yasası Nedir ?


İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 26530 sayılı resmi gazetede, 23 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış bir yasadır.

5651 Yasasının Amacı Nedir ?

15 Kasım 2008’de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan ve yönetmelikler ile kapsamı genişletilen 5651 yasası, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacıyla çıkarılmıştır. Bu sayede, internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

5651 Yasası Ne Anlama Gelmektedir ?

5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma v.b. şeklindedir. Kanun maddesince alınması istenen tedbirler, aslında kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi, ilgili kuruluş için itibar kaybına da sebep olacaktır.

Yasa Kimleri Kapsıyor

5651 yasası; ister ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir veya birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Erişim Sağlayıcılar

Kullanıcılarına İnternet ortamına erişim olanağı sağlar. 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ve Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen işletmeler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler. TTNET A.Ş., Superonline A.Ş., Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler örnek olarak verilebilir.

Yer Sağlayıcılar

İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlama işini ticari olarak yapan hosting firmaları başta olmak üzere, ticari olmasa da kendi sitelerini barındıran gerçek kişiler, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, şirketler, vakıflar vb. kuruluşlar da yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.

İçerik Sağlayıcılar

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günlük gazeteler, dergiler içerik sağlayıcılara örnek olarak verilebilir. Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, internet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı sorumludurlar. Yine ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde, Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı’nca idari para cezası verilebilir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlar. Fakat bu faaliyeti kar amacıyla değil, sosyal ya da bir yan hizmet olarak yerine getirir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır.

Ticari Amaçla internet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Başta halk arasında “internet kafe” olarak bilinen yerler olmak üzere benzeri yerler ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıdır.

5651 No'lu Yasa Kapsamında Neler Yapıyoruz;

Öncelikle kurumunuz ile ilgili yasa gereği hangi kapsama girdiğinizi belirliyoruz. Sistem alt yapınız ile ilgili genel analiz yaparak, yasa gereği gerekli olan alt yapı iyileştirmesi ve sistem uyumluluğu konusunda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Mevcut analizin oluşturulması doğrultusunda uyumluluk ile ilgili gerekli alt yapıyı oluşturuyoruz.

Bu aşamada;

İnternet alt ağınıza, içeriden ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıyı, önleyecek sistemi oluşturmak,

Kurum içi kullanıcılarınızın, internet güvenliğini sağlamak ve içerik tabanlı filtreleme sistemi kurmak,

Yasa gereği, tutulması istenilen kayıtların (logların) hangi sistemlerden alınacağını belirlemek ve bununla ilgili alt yapıyı kurmak işlemlerini tamamlayarak, internet alt yapınızı 5651 yasasına %100 uyumlu hale getiriyoruz.